top of page

Centrum Voor Leerlingenbegeleiding

CLB staat voor het Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

Het CLB biedt informatie, hulp en begeleiding op vraag

van leerlingen, ouders en school; vanuit een onafhankelijke positie.

Het belang van de leerling staat centraal.

We werken gratis en in overleg met onze clienten.

Alle CLB - medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

De begeleiding situeert zich op volgende domeinen:

     ° Het leren en studeren

     ° De onderwijsloopbaan

     ° Het psychisch & sociaal functioneren

     ° De preventieve gezondheidszorg

- leer en ontwikkelingsproblemen - studiemotivatie

- opvolgen van de leerplicht - studiekeuze begeleiding

- gedragsmoeilijkheden
- welbevinden thuis en op school

- opvolging van groei en ontwikkeling - gratis inentingen
- advies bij besmettelijke ziekten

De school werkt samen met een team dat bestaat uit een arts,

een maatschappelijk werker, een psycholoog en

een verpleegkundige.

Het CLB – team dat jouw school begeleidt, vindt u terug op:

http://www.clbgent.be/teams/school.htm

Wanneer kan je het CLB contacteren?

Het CLB is alle werkdagen open tussen 8u30 en 16u en op afspraak.
Het centrum is gesloten op feestdagen, tijdens de paasvakantie en

de zomervakantie van 15 juli tot en met 15 augustus.

Tijdens de kerstvakantie is het centrum twee dagen open.
Voor meer informatie over de CLB-werking kan u steeds terecht op

     de website: http://www.clbgent.be 
     via e-mail: clb.gent@scholengroep.gent

     via telefoon: 09/243 79 70.

www.clbgent.be

Info CLB Gent

bottom of page