OUDERWERKING

Voorzitter: Elke De Pourcq
                    

                 

Contact: oudergroep@bsvoskenslaan.be

  • Facebook Social Icon

LEERLINGENPARLEMENT

Onder leiding van juf Nele en meester Tobias.

SCHOOLRAAD

Is een overleg- en adviesorgaan dat bestaat uit personeelsleden, ouders of meerderjarige cursisten en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school
(de sociale, economische en culturele milieus).

Voorzitter: Mevr. Lore Demets
Secretaris: Mevr. Elke De Pourcq
Leden:

Mevr. Valérie Broché
Mevr. Annelies de Nollin
Mevr. Annemie Vandenberghe
Mevr. Evy Ackaert
Mevr. Marilyn Carprieaux
Mevr. Maaike Coucke