OUDERWERKING

Voorzitter: Elke De Pourcq
                    

                 

Contact: oudergroep@bsvoskenslaan.be

  • Facebook Social Icon

LEERLINGENPARLEMENT

Onder leiding van juf Nele en meester Tobias.

SCHOOLRAAD

Is een overleg- en adviesorgaan dat bestaat uit personeelsleden, ouders of meerderjarige cursisten en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school

(de sociale, economische en culturele milieus).

Voorzitter: Mevr. Hilde Deprez

Secretaris: Mevr. Véronique Stokx

Leden:

Mevr. Mildred Galle

Mevr. Valérie Broché

Dhr. Thomas Van Uytfanghe

Dhr. Stefaan Noreilde

Mevr. Lore Demets

Mevr. Inger Dewilde

Dhr. Nicolaas Bijvoet